FAQ Serv-e-Go Podpora a řešení problémů

• Mám přístup k instalaci klienta kdykoli?

      Jakmile klient schválí vaši službu, máte přístup k podrobným informacím o jeho instalaci kdykoli, stačí se přihlásit do nástroje. Pokud však chcete v...

• Smím provádět změny bez souhlasu klienta?

      Ne. Změny bez předchozího souhlasu klienta provádět nesmíte. Když vám klient dá přístup k nástroji pro účely provedení změn, budou provedené změny uloženy a...

• Musím pro klienta řešit problémy s produkty, které přidal sám po úvodní instalaci?

      Ne. Tento nástroj vám neukládá povinnost řešit pro klienta problémy s produkty, které se rozhodne přidat sám po úvodní instalaci. Takovéto produkty se vám...

• Smím přenechat poprodejní servis jinému instalátorovi?

      Nástroj neumožňuje přenést instalaci na jiného instalátora. V případě potřeby však lze jinému instalátorovi přiřadit box TaHoma – nový instalátor tak bude mít...