title

We act for a better way

Tváří v tvář problematice změny klimatu a ochrany životního prostředí jsme všichni připraveni přispět svým dílem.

Naše individuální činy přispívají ke společnému úsilí..

Jaké jsou výzvy v oblasti udržitelného rozvoje, kterým v Somfy čelíme?

image-col-1
Bydlení patří celosvětově k nejvýznamnějším zdrojům emisí CO2.
image-col-2
Až 35% emisí skleníkových plynů v Evropě pochází právě z rezidenčních objektů.

Společnost Somfy je již více než 50 let lídrem v oblasti motorizace a ovládání prvků stínění, garážových vrat a bran pro rodinné domy, byty i kancelářské objekty.

Jsme si vědomi dopadů na životní prostředí, které toto odvětví způsobuje. Abychom snížili naši každodenní uhlíkovou stopu a pomohli s tím i našim zákazníkům a partnerům, přijímáme konkrétní opatření.

 

Jaká opatření ke snížení dopadů na životní prostředí jsme si v Somfy stanovili?

SOMFY NAVRHUJE VÝROBKY V EKO-DESIGNU, KTERÉ MAJÍ VE VŠECH FÁZÍCH SVÉHO ŽIVOTNÍHO CYKLU MENŠÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Co znamená eko-design?

Co znamená eko-design?

Eko-design je proces, který ovlivňuje každou fázi životního cyklu výrobku.

Co je jeho cílem?

Snížit dopad výrobku na životní prostředí. Od těžby surovin, výroby, přepravy, používání až po ukončení jeho životnosti. Je to dobrovolný přístup ve prospěch uživatelů a naší planety.

Produkty Somfy navržené v eko-designu jsou označeny logem ACT FOR GREEN®, které zaručuje:
Jak to funguje?

Produkty Somfy navržené v eko-designu jsou označeny logem ACT FOR GREEN®, které zaručuje:

Minimální dopad výrobku na životní prostředí, který měří a kontroluje nezávislá organizace.

Nízkou spotřebu energie v pohotovostním režimu (zejména u motorů) a prodlouženou životnost baterie.

Dodržování předpisů a používání surovin a látek, které respektují environmentální a zdravotní požadavky.

Obaly, které neobsahují polystyren ani PVC a používají recyklovaná a recyklovatelná vlákna.

Snadnou demontáž pro recyklaci a údržbu nebo opravu výrobku.

OVĚŘENÁ UHLÍKOVÁ STOPA

OVĚŘENÁ UHLÍKOVÁ STOPA

Každý výrobek ACT FOR GREEN® podléhá ekologické deklaraci v rámci mezinárodního referenčního programu PEP Ecopassport® pro ekologické deklarace výrobků z oblasti elektrotechniky, elektroniky a vytápění a chlazení.

Jeho environmentální specifikace jsou před zpřístupněním a zveřejněním na webových stránkách asociace ověřeny nezávislým orgánem akreditovaným PEP Ecopassport®, například Bureau Veritas: PEP Ecopassport.

Už si nemusíte vybírat mezi pohodlím a dopadem na životní prostředí

Proč by investice do životního prostředí měly mít vždy negativní dopady?

Proč by investice do životního prostředí měly mít vždy negativní dopady?

Ve společnosti Somfy bojujeme za životní prostředí a pohodlí našich zákazníků, aniž bychom měnili jejich zvyky. Z našich výrobků a jejich používání pochází 93 % emisí CO2, které produkujeme.

Této realitě musíme čelit.

Proto jsme se od roku 2015 zavázali k ekologickému přístupu k výrobkům s cílem změnit celý životní cyklus našich řešení, aniž by to mělo dopad na koncového zákazníka.

Výsledek: řešení výhodné pro obě strany, pro planetu i uživatele!

Jaký je náš cíl do roku 2030? 100 % výrobků, které prodáme, bude navrženo ekologicky.

SOMFY PŘEDSTAVUJE ŘEŠENÍ, KTERÁ ZLEPŠUJÍ ENERGETICKOU ÚČINNOST DOMŮ A BUDOV A TÍM SNIŽUJÍ EMISE CO2 V TOMTO ODVĚTVÍ

Naše řešení pomáhájí snížit emise skleníkových plynů v budovách

Uvědomujeme si závažnost klimatické problematiky, v níž je bydlení jedním z největších producentů emisí CO2. Proto vyvíjíme řešení pro optimalizaci energetické náročnosti budov.<úp>

Díky chytrému ovládání stínění a rolet na budovách můžeme zmenšit potřebu vytápění v zimě a používání klimatizace v létě. Abychom prokázali benefity našeho přístupu, spojili jsme se se společností Carbone 4 a společně jsme vyvinuli matematický model pro výpočet toho, kolik emisí při používání motorizace a automatizaci stínění nevznikne.

​* Carbone 4 je poradenská společnost, která se specializuje na nízkouhlíkovou strategii a přizpůsobení se klimatické změně.

Ekologický přístup není jen moderní fráze...

STAV MYSLI, KTERÝ NÁS PROVÁZÍ OD ROKU 2015 A KTERÝ SE TÝKÁ VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH TÝMŮ

Je to přesvědčení, za kterým si stojíme od roku 2015. Sdílíme ho ve všech týmech naší společnosti – projektanti, inženýři, nákupčí či projektoví manažeři. Toto přesvědčení je společné pro nás všechny a motivuje nás v další práci. Přesvědčení, které vyžaduje přehodnocení používání, výroby a celého životního cyklu výrobků Somfy.

Není snadné takovému závazku dostát. Ale každý den podnikáme další kroky, abychom společně úspěšně čelili výzvě udržitelného rozvoje. Naše týmy jdou dál s velkým odhodláním. Díky tomu dokážeme přijmout i ty nejnáročnější výzvy, stejně jako velcí šampioni, kteří jsou naší inspirací.

Stejně jako Martin Fourcade (pětinásobný olympijský vítěz v biatlonu) postupují naše týmy krok za krokem vpřed a svůj cíl nikdy neztrácejí z dohledu.