1. ČERVNA 2022

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Verzi v pdf si můžete stáhnout zde.

Ve společnosti Somfy chceme být a zůstat vaším partnerem na vaší cestě za hledáním a objevováním chytrých řešení pro domácnost a souvisejících výrobků nebo služeb. Ceníme se důvěry, kterou jste nám dali, a zavazujeme se, že budeme nadále zcela transparentní ve věci, jak shromažďujeme, využíváme a chráníme vaše osobní údaje. Uznáváme vaši potřebu přiměřené kontroly nad vašimi osobními údaji a zavazujeme se, že budeme realizovat mechanismy, postupy a zásady, které zajistí důvěrnost, integritu a bezpečnost vašich osobních údajů po celou dobu jejich užívání.

Skupina Somfy ustanovila Pověřence pro ochranu údajů (dále jen „DPO“), který zajistí, aby naše činnost byla prováděna v souladu s platnou právní úpravou.

Máte-li dotazy týkající se těchto Zásad, pro uplatnění vašich práv nebo k podání stížnosti u nás, prosím, kontaktujte našeho DPO (bez ohledu na to, se kterou společností ve skupině Somfy jste přišli do styku) na adrese: dpo@somfy.com

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady”) Vás informují o tom, co lze očekávat, když budeme shromažďovat a používat vaše osobní údaje, tj.:

1. Koho se tyto Zásady týkají?
2. Kdo je odpovědný?
3. Jak vaše osobní údaje shromažďujeme a jaké osobní údaje zpracováváme?
4. Jak nakládáme s vašimi osobními údaji?
5. Kdo přijímá vaše osobní údaje?
6. Jak jsou vaše osobní údaje chráněny?
7. Uchovávání osobních údajů;
8. Mezinárodní předávání osobních údajů;
9. Vaše práva;
10. Nezletilé osoby;
11. Změny těchto Zásad.

Chceme vás tímto laskavě požádat, abyste naše Zásady pečlivě prostudovali a seznámili se s jejich obsahem.

 

1. Koho se tyto Zásady týkají?

Tyto Zásady se na vás vztahují, když navštívíte naše webové stránky, když budete s námi komunikovat s cílem navázat obchodní vztah, po celou dobu vašeho obchodního vztahu s námi, když budete používat technologii, kterou vám poskytneme, nebo když se připojíte k určitým platformám, aplikacím nebo jiným řešením, jež můžeme poskytovat nebo zpřístupňovat.

Tyto Zásady se nevztahují na zaměstnance společnosti Somfy, ani uchazeče o zaměstnání, kteří se mohou seznámit se zásadami ochrany osobních údajů na našich stránkách obsahujících nabídku pracovních příležitostí.   

 

2. Kdo je odpovědný?

Právnickou osobou odpovědnou za osobních údaje shromážděné od vás, je subjekt, který určuje jak, kdy a proč vaše osobní údaje shromažďuje (dále jen „Správce údajů“).

Totožnost Správce údajů závisí na tom, kým jste:

 • jste-li návštěvníkem těchto webových stránek (někdo, kdo si pouze tyto webové stránky prohlíží), je Správcem údajů společnost ze skupiny společností Somfy prezentovaná na těchto stránkách.
 • jste-li investorem, je Správcem údajů společnost Somfy SA, 50 avenue du Nouveau Monde, 74300 Cluses, Francie.
 • jste-li zákazníkem nebo dodavatelem, je Správcem údajů právnická osoba, která řídí váš obchodní vztah se společností Somfy. Tuto informaci lze nalézt na faktuře nebo na objednávce, které dostáváte, nebo ve smlouvě, kterou jsou se společností Somfy uzavřeli.

Pro jakékoli další fyzické osoby s výjimkou zaměstnanců pracujících na pracovištích Somfy, je Správcem údajů právnická osoba, která řídí váš vztah se společností Somfy. Tuto informaci lze nalézt ve smlouvě, kterou jste se společností Somfy uzavřeli, nebo ji lze získat u vaší obvyklé kontaktní osoby ve společnosti Somfy.

 

3. Jak vaše osobní údaje shromažďujeme a jaké osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje jsou údaje, které lze osobně přiřadit k vaší osobě.

Osobní údaje shromažďujeme přímo od vás (a), avšak i nepřímo z jiných zdrojů (b), např. když si prohlížíte webové stránky Somfy nebo se přihlásíte k odběru aktualizovaného obsahu na sociálních sítích.

Bez ohledu na to, zda shromažďujeme vaše osobní údaje přímo či nepřímo, zavazujeme se, že budeme zpracovávat pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, důležité a nutné k plnění účelu, pro který byly shromážděny.   

 

a. Údaje shromážděné přímo od vás

Můžeme shromažďovat a používat osobní údaje, které nám během komunikace s námi poskytnete.

Tyto údaje mohou představovat:

 • váš titul;
 • vaše jméno a příjmení;
 • vaše kontaktní údaje;
 • vaši pracovní pozici ve společnosti;
 • výrobky nebo služby, které jsou pro vás a pro vaši společnost zajímavé;
 • váš názor na výrobek a důvody jeho preference;
 • způsob komunikace, kterou upřednostňujete;
 • vaši zpětnou vazbu na naše služby;
 • obsah vašeho telefonátu a písemné komunikace.

Rovněž shromažďujeme informace, které nám poskytnete při jednání s námi, když se přihlásíte k odběru našich služeb, když vyplňujete kontaktní formuláře nebo vytváříte účty na našich ´webových stránkách, když přicházíte do styku s našim zákazníkem nebo pracovníky našich mediálních týmů, během veletrhů nebo akcí, které navštěvujete.

Údaje shromažďované v takovýchto případech představují (kromě údajů uvedených výše):

 • vaše klientské číslo;
 • vaše bankovní spojení;
 • čísla kreditních karet;
 • váš podpis;
 • vaše datum narození;
 • jakékoli fotografie, které poskytnete;
 • jakékoli lokační údaje, které se rozhodnete s námi sdílet;
 • údaje, které umožňují doručení vaší objednávky;
 • obsah vašich telefonátů a písemné komunikace.
   

Další informace shromažďované při vašem používání našich výrobků a souvisejících aplikací, mohou představovat:

 • datum přihlášení k odběru;
 • vaši emailovou adresu;
 • cloudové ID;
 • vaše IP adresu;
 • číslo mobilního telefonu;
 • určité informace shromážděné z vašeho ovládacího přístroje včetně protokolových souborů, informací o zařízení a informací o sítích a v závislosti na vámi zvolených službách i lokační nebo biometrické údaje.

Dále máme právo zpracovávat i osobní údaje, jež se vztahují k vám jako návštěvníkovi prostor kterékoli společnosti v rámci Skupiny společností Somfy:

 • jméno;
 • společnost;
 • jméno hostitele;
 • číslo občanského průkazu;
 • SPZ vozidla;
 • datum; a
 • čas příjezdu a odjezdu z našich prostor.

 

b. Nepřímo z jiných zdrojů

Informace o vás můžeme rovněž shromažďovat nepřímo, např. když si prohlížíte webové stránky Somfy nebo se přihlásíte k odběru našeho aktualizovaného obsahu na sociálních sítích.

Ke zkvalitnění vašeho prohlížení našich webových stránek můžeme využívat soubory cookies. Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy na počítači uživatele; obsahují nevelké množství údajů typických pro konkrétního uživatele a webové stránky.

Používáme dva druhy souborů cookies:

Soubory cookies, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek

Využíváme cookies, které jsou zcela nezbytné k fungování našich webových stránek (např. analytické cookies, které nám umožňují vyhodnocovat používání a výkonnost našich webových stránek a následně zdokonalovat jejich funkce).

Pokud nechcete užívání těchto souborů cookies schválit, můžete nastavení svého internetového prohlížeče změnit tak, aby ukládání cookies automaticky odmítal nebo aby vás pokaždé informoval, když webové stránky o povolení k uložení souborů cookies žádají.
Rozhodnete-li se, že cookies neodsouhlasíte, naše webové stránky nebudou řádně fungovat.

Soubory cookies třetích stran ke zlepšení interaktivity našich webových stránek

Naše webové stránky spoléhají na určité služby nabízené stran. Tyto služby představují zejména:

Tlačítka pro sdílení:

 • Twitter
 • Instagram
 • Facebook

Videa vysílaná na internetových stránkách:

Svou preferenci souborů cookies můžete rovněž kdykoli změnit naším nástrojem pro správu cookies tím, že kliknete ZDE a naše zásady používání souborů cookies najdete zde.

Zpracování se provádí na základě našeho oprávněného zájmu na shromažďování, sledování a analyzování činnosti na webových stránkách. Musíte však rovněž se zpracováním cookies souhlasit, jak je uvedeno na cookies liště, která se objeví, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

Rovněž využíváme reklamní cookies, abychom mohli zobrazovat reklamy, o nichž se domníváme, že jsou pro vás relevantní, a to buď na našich webových stránkách nebo když obecně surfujete po internetu. Tyto soubory cookies se používají hlavně k omezení počtu zobrazení konkrétní reklamy a pomáhají nám posoudit dopad reklamní kampaně.
Nepřijetí reklamních cookies nemá vliv na uživatelskou kvalitu prohlížení našich webových stránkách.

Příležitostně můžeme také shromažďovat informace o vás získané od třetích osob nebo z veřejně dostupných zdrojů, jako např. informace o vás, jež jsou dostupné na webových stránkách vaší společnosti nebo z veřejných registrů, jako např. obchodní rejstřík. Tyto osobní údaje budou vždy shromážděné a zpracovávané v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů.

 

4. Jak nakládáme s vašimi osobními údaji?

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme v případech, kdy je to nezbytné k vyjednávání nebo plnění smlouvy s vámi, např.:

 • k řízení a udržování našeho obchodního vztahu včetně vytvoření a udržování účtu v našich systémech;
 • ke správě vašich objednávek: např. ke zpracování plateb, zasílání vzorků nebo finálních výrobků nebo služeb a k podávání informací o stavu vaší objednávky;
 • k poskytování služeb v souladu s naším smluvním ujednáním;
 • k poskytování služeb zákazníkům, např. k vyřizování dotazů, které můžete mít, a k evidenci a internímu sdílení takových dotazů za účelem lepší odpovědi na ně a ke zdokonalení našich výrobků nebo služeb a možných služeb v budoucnosti.

Máte právo takové osobní údaje neposkytovat, ale je třeba mít na paměti, že neposkytnutí těchto údajů nám bude bránit ve vyjednání nebo realizaci smlouvy.

Vaše osobní údaje rovněž shromažďujeme a využíváme v případech, kdy je to v našem oprávněném zájmu, např.:

 • k analýze vaší zpětné vazby a názorů na naše výrobky a služby a k našemu neustálému zdokonalování a dalšímu rozvoji;
 • k vyřizování vašich dotazů při styku s našimi médii nebo vztahů s investory nebo při komunikaci s námi prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách nebo při použití jednoho z našich kanálů k podávání stížností;
 • k vytváření statistiky ke zdokonalování výrobků a služeb;
 • v průběhu našeho obchodního vztahu k zasílání vám marketingových sdělení, informačních bulletinů a/nebo anket pro koncové uživatele ohledně naší činnosti a výrobků nebo služeb, které mohou být pro vás zajímavé.

Dále můžeme na základě našeho oprávněného zájmu sdílet vaše osobní údaje s kteroukoli přidruženou společností v rámci Skupiny společností Somfy a také:

 • s poskytovateli služeb z řad třetích stran, kteří podporují naše operace v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, včetně poskytovatelů softwaru, hostingových služeb nebo služeb právního/daňového poradenství, přepravních služeb nebo služeb kreditních karet/bankovních služeb;
 • v souvislosti s fúzí, prodejem nebo koupí podniku nebo v jejich průběhu.

Vaše osobní údaje také shromažďujeme a využíváme na základě vámi poskytnutého souhlasu. To se týká údajů, u nichž jste se rozhodli, že je poskytnete při založení účtu u nás nebo v reakci na konkrétní žádost, kterou nám předáte, např.:

 • přihlášení k odběru nebo žádost o aktualizaci kterýchkoli našich služeb nebo služeb našich partnerů;
 • žádost o aktivaci vašeho zařízení Somfy,
 • žádost o zasílání marketingových sdělení nebo informačních bulletinů o naší činnosti, výrobcích nebo službách;
 • účast v soutěžích.

Souhlas, který nám umožní zpracovávat vaše osobní údaje za těchto okolností, je dobrovolný. Avšak neudělení takového souhlasu nám ve většině případů zabrání v poskytování části nebo všech služeb, které si obejdnáte.

Příležitostně shromažďujeme a zpracováváme vaše údaje v souladu se zákonnými nebo regulatorními požadavky.

 

5. Kdo přijímá vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje sdílíme pouze v souladu s těmito Zásadami, a to hlavně s našimi zaměstnanci v různých odděleních a případně dalšími společnostmi v rámci Skupiny společností Somfy, pouze pro následující účely: řízení vztahu se zákazníky, centrální správa vztahů se zákazníky a dodavateli a za účelem zefektivnění obchodních operací Somfy. Toto sdílení osobních údajů se provádí na základě oprávněného zájmu Skupiny Somfy spravovat své smluvní vztahy ve Skupině Somfy a udržovat efektivní strukturu podnikání.  

V případech, kdy vaše osobní údaje sdílíme s třetími stranami, jak je stanoveno v těchto Zásadách (např. při přepravě, v rámci finančních transakcí, pro účely softwarových služeb), zajišťujeme, aby taková třetí strana poskytla dostatečné záruky, že uskuteční vhodná technická a organizační opatření k zajištění plnění požadavků všech platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

 

6. Jak jsou vaše osobní údaje chráněny?

Zavedli jsme řadu technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů a na jejich ochranu před protiprávním zničením, ztrátou, změnou nebo přístupem k nim.

Naši pracovníci, obchodní zástupci a subdodavatelé zpracovávající vaše osobní údaje podepsali smlouvu o mlčenlivosti nebo jsou jiným způsobem vázáni povinností mlčenlivosti nebo pro ně vyplývá dostatečná povinnost mlčenlivosti z právních předpisů.   

Přísné závazky stran bezpečnosti ukládáme každému poskytovateli služeb z řad třetích stran, který nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s těmito Zásadami.   

 

7. Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu, jež je podle každého výše uvedeného účelu nezbytně nutná.

Určité Vaše osobní údaje však máme právo uchovávat za účelem dodržování platných právními předpisy a nařízení (např. pro daňové a kontrolní účely) a v souladu s našimi interními nařízeními o uchovávání osobních údajů.  

 

Účely zpracování a jejich doba uchování:

 • Koupě výrobku SOMFY; Řízení personalizovaných sdělení ohledně zboží a služeb vyžadujících zvláštní souhlas; Řízení objednávek na internetových stránkách SOMFY - doba uchování: 5 let od posledního  obchodního nebo smluvního kontaktu
   
 • Faktury a účetní údaje - doba uchování: 10 let
   
 • Při použití aplikací a platforem zřízených SOMFY (kromě informací o připojovacích údajích, prohlížených stránek a IP adres) - doba uchování: maximálně 5 let od posledního připojení k osobnímu účtu uživatele
   
 • Účast na hře organizované SOMFY - doba uchování: maximálně 1 rok od konce hry, je-li účastník vážným kandidátem
   
 • Řízení žádostí o výmaz, přístup nebo podání námitky - doba uchování: 5 let ode dne žádosti

 

8. Mezinárodní předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme a zpracováváme především na serverech umístěných v EU/EHP nebo ve Švýcarsku.

Fungujeme však jako globální společnost a při podpoře našich globálních řešení spolupracujeme s mezinárodními poskytovateli služeb. Vaše osobní údaje mohou být tedy předávány do jiné země, než je země vašeho bydliště.

Případné předávání údajů mimo EU/EHP či Švýcarsko se důsledně řídí standardními smluvními doložkami Evropské komise s přihlédnutím k technickým rizikům spojeným s legislativou příslušné třetí země. 

 

9. Vaše práva

Pro výkon práv k vašim osobním údajům, které shromažďujeme nebo používáme, se na nás můžete obracet prostřednictvím našeho DPO.

Vaše práva zahrnují:

 • Právo přístupu a právo na opravu. Vyplněním aktualizovaného kontaktního formuláře na kterýchkoli našich internetových stránkách s upřesněním účelu oprav a předložením důkazu (např. faktury), je-li to nutné. Neposílejte kopie cestovních pasů či dokladů totožnosti.
 • Právo vznést námitku a právo na omezení zpracování. Máte právo kdykoli podat námitku vůči používání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu z naší strany. Za určitých okolností můžete rovněž omezit naše využívání vašich osobních údajů, např. když činíme opatření na opravu nepřesných údajů na základě vaší žádosti;
 • Právo na výmaz. Na základě vaší žádosti vaše osobní údaje vymažeme, pokud je nepotřebujeme uchovat za účelem dodržení platných právních předpisů a nařízení a v souladu s našimi pravidly o uchovávání osobních údajů;

Vaše preference ohledně souborů cookies můžete rovněž kdykoli změnit nástrojem pro správu cookies tím, že kliknete ZDE .

 • Právo na odvolání souhlasu. V případech, kdy zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat; to však může znamenat, že další poskytování služeb, které požadujete, nemusí již být možné; svůj požadavek můžete poslat DPO na tuto adresu: dpo@somfy.com;
 • Právo na přenositelnost údajů: Máte právo obdržet osobní údaje týkající se vaší osoby, a které jste nám poskytli, a to v běžně užívaném elektronickém formátu. Máte právo předat tyto údaje jinému správci (přenositelnost údajů);svůj požadavek můžete poslat DPO na tuto adresu: dpo@somfy.com;
 • Právo podat stížnost. Domníváte-li se, že naše používání vašich osobních údajů není v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, můžete nás kontaktovat. Rovněž máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz) nebo v jiné zemi, kde sídlí Správce vašich osobních údajů.

 

10. Nezletilé osoby
Vědomě neshromažďujeme osobní údaje nezletilých osob, ani je o poskytnutí takových údajů nežádáme. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje nezletilé osoby, tyto údaje co nejdříve smažeme. Pokud se domníváte, že nám nezletilá osoba poskytla osobní údaje, kontaktujte nás na adrese dpo@somfy.com.  
 

11. Změny našich Zásad

Datum platnosti těchto Zásad je uvedeno před úvodním odstavcem Zásad. Tyto Zásady máme právo kdykoli bez upozornění změnit, a výjimkou případů, kdy by taková úprava obsahovala změny, jimiž mohou být dotčena práva jednotlivce podle platných právních předpisů o ochraně soukromí a osobních údajů, v kterémžto případě budete o takových změnách informováni výrazným upozorněním umístěným na začátku těchto Zásad.