Aplikace termostatu nemůže najít mou síť WiFi a/nebo není uvedena v seznamu dostupných sítí. Co mám dělat?

(16) 20-08-2021

 

1. Nejprve zkontrolujte, zda je váš internetový router zapnutý.

2. Zkontrolujte, zda je vzdálenost mezi internetovým router a smartphonem správná (přibližně 30 m). Pokuste se umístit smartphone co nejblíže k přístupovému bodu WiFi.

3. Pokud se vzdálenost zdá být správná, ale síť WiFi přesto není dostupná, je pravděpodobně skrytá. V takovém případě nastavte router tak, aby byl viditelný.