I když je aplikace správně nakonfigurována, můj topný systém nereaguje na příkazy odeslané z termostatu Somfy.

(88) 20-08-2021

 

Proveďte následující kontroly:

 

Zkontrolujte zapojení vodičů do svorek.

Krátce stiskněte tlačítko "Prog" na přijímači: pokud zelená LED dioda nezůstane svítit, může být váš termostat umístěn příliš daleko od přijímače. V takovém případě přesuňte radiový termostat blíže k přijímači.
 

 

Pokud se i nadále setkáváte s problémy, kontaktujte technickou podporu Somfy.