Jak bude fungovat moje instalace v případě výpadku internetu?

(175) 03-12-2020

 

 

 

 

 

Bez internetu není dálkové ovládání prostřednictvím aplikace TaHoma k dispozici. Nakonfigurovaný kalendář a scénáře se však i nadále přehrávají. Instalaci můžete ovládat také z jednotlivých ovládacích bodů nebo pomocí programovatelných tlačítek na TaHoma® switch.