Jaký význam mají LED barvy světýlka na TaHoma DIN-Rail V2?

(527) 08-08-2022

Význam stavu LED světýlka:

  • Svítí oranžová: Restartování začíná                                    
  • Bliká modře: Čekání na pověření WiFi               
  • Dvakrát blikne bíle: Připojení k WiFi probíhá           
  • Bliká bíle: Připojení k serveru probíhá        
  • Svítí bílá: Box je připojen a aktivní 
  • Dvakrát blikne červeně: Připojení k WiFi se nezdařilo nebo bylo ztraceno          
  • Bliká červeně: Připojení k serveru se nezdařilo nebo bylo ztraceno        
  • Bliká zeleně: Box je připraven ke spárování   
  • Bliká oranžově: Probíhá aktualizace firmwaru