Jak mohu přepnout termostatickou halvici io do režimu párování?

(47) 20-08-2021

 

Pro přepnutí hlavice do režimu párování stiskněte a podržte tlačítka "-" a "+" (ekvivalent tlačítka PROG io) po dobu 3 sekund, dokud se nezobrazí logo párování. 

 

 

 

Po zobrazení párovacího loga tlačítko uvolněte. Režim párování je spuštěn na 10 minut, proto se ujistěte, že jste hlavici zaregistrovali ve svém boxu TaHoma během těchto 10 minut.