Jak připojit box TaHoma® k internetu?

(308) 12-11-2020

 

TaHoma switch připojíte k Wi-Fi 2,4 GHz buď prostřednictvím aplikace TaHoma pro nebo aplikací TaHoma 3.0