Jak resetovat Door Keeper?

(288) 20-08-2021

Když je třeba zámek přiřadit k novému účtu, je třeba jej zrestartovat. Všechna nastavení, jako je například kalibrace a čidla se vymažou. Veškeré příslušenství je rovněž vymazáno. Nastavení uživatelů však na serveru zůstává zachováno.

 

Stiskněte na 3s tlačítko "Reset" pomocí dodaného resetovacího klíče, dokud neuslyšíte zvukový signál.

 

Abyste mohli zámek opět používat, je nutné jej znovu nastavit.