Jak na údržbu zámku Door Keeper?

(62) 09-08-2021

Kryt vašeho zámku Door Keeper můžete čistit měkkým hadříkem. Můžete také oprášit jeho boční senzory. Při této činnosti buďte obzvlášť opatrní, jde o optické senzory.

Motor zámku Door Keeper však nerozebírejte.