Když se pokusím vybrat síť wifi své Gateway, nemohu najít síť SSID s názvem "Gateway_XXXX".

(39) 20-08-2021

 

Tato otázka se netýká termostatů Somfy 2. generace. 

 

1. Nejprve odpojte internet Gateway a poté ji znovu připojte. Bude blikat zeleně/červeně po dobu 2 minut.

2. Během této doby zkontrolujte, zda Gateway a smartphone nejsou příliš daleko od sebe (~10 m). Pokud tomu tak je, přibližte smartphone k Gateway.
 

Pokud se i přesto setkáte s problémy, kontaktujte technickou podporu Somfy.