Lze provést reset boxu TaHoma® switch?

(16) 03-12-2020

 

 

 

 

 

 

Ano, reset boxu TaHoma® switch lze provést. Pro více informací kontaktujte svého instalačního technika, případně podporu Somfy.