Mám problém s připojením mezi termostatem a přijímačem.

(197) 20-08-2021

 

Chcete-li zjistit příčinu závady výrobku, proveďte následující testy:

 

1. Zkontrolujte, zda je termostat správně napájen (klikněte na něj).

2. Zkontrolujte, zda je váš přijímač správně napájen krátkým stisknutím tlačítka "Prog" na přijímači.

3. Stisknutím a podržením tlačítka "Prog" přijímače po dobu 7 sekund jej resetujte.

4. Stisknutím a podržením tlačítka "Prog" na zadní straně termostatu na 7 sekund jej resetujte.

5. Umístěte termostat co nejblíže k rádiovému přijímači.

6. Znovu zahajte postup párování mezi přijímačem a termostatem.
 

 

Pokud se i nadále setkáváte s problémy, obraťte se na technickou podporu Somfy.