Musím pro zákazníka řešit problémy s produkty, které přidal sám po úvodní instalaci?

(26) 20-11-2020

 

 

 

Ne. Tento nástroj vám neukládá povinnost řešit pro zákazníka problémy s produkty, které se rozhodne přidat sám po úvodní instalaci. Takovéto produkty se vám však zobrazují, takže tu možnost máte.