Můžu používat aplikaci i bez mobilní sítě či internetu?

(61) 12-11-2020

 

 

 

 

 

K otevření a používání aplikace je nutná mobilní síť (3G/4G). Po otevření aplikace jsou však některé funkce dostupné i bez sítě, například spárování produktu se systémem TaHoma®.