Nedaří se mi načíst QR kód boxu TaHoma®. Co mám dělat?

(77) 12-11-2020

 

 

 

 

Pokud se vám nepodaří zaregistrovat box TaHoma® načtením QR kódu, máte možnost zadat PIN kód ručně. Stačí opsat 12 číslic na etiketě boxu.