Nedaří se mi připojit box TaHoma® k internetu. Co mám dělat?

(865) 12-11-2020

 

 

 

 

Použijte aplikaci TaHoma pro nebo TaHoma a konfigurujte síť Wi-Fi. Dbejte na správnost při zadávání hesla a zároveň na sílu signálu. Pokud je to nutné přemístěte box blíže k routeru.