Proč se termostatická hlavice při instalaci nerozsvítí?

(165) 20-08-2021

 

Po vytažení ochranného štítku baterií by se měla hlavice rozsvítit. 

 

       

 

 

                  

Pokud se tak nestane, proveďte následující kroky ke zjištění příčiny:

1. Otevřete kryt baterií na hlavici (otočte termostatickou hlavicí).
2. Vyjměte baterie z termostatické hlavice io 1 minutu, ujistěte se, že nejsou poškozené, a vložte je zpět.
3. Zkontrolujte, zda je kovová krytka baterií řádně uzavřena.
4. Zkontrolujte, zda se na výrobku rozsvítí kontrolky LED.
5. Pokud se LED diody nerozsvítí, ujistěte se výměnou baterií, že jsou použity nové baterie.

 

Pokud máte stále problémy, obraťte se na technickou podporu Somfy.