Spárování mezi mým boxem TaHoma a termostatickou hlavicí selhalo. Co mám dělat?

(95) 20-08-2021

 

Nejprve musíte provést resetování io a odpojit hlavici od TaHomy pomocí následujících kroků: 

1. Klepněte na "+" nebo "-" na hlavici.


2. Stiskněte tlačítka "-" a "+" na 7 sekund, dokud se nezobrazí logo "io", a tlačítka uvolněte.

 


 
3. Pokud byl postup úspěšný, termostatický ventil zobrazí "OK".


4. Poté znovu spusťte proces párování s boxem TaHoma stisknutím a podržením tlačítek "-" a "+" po dobu 3 sekund, dokud se nezobrazí logo párování.

 

 


Párování je nyní spuštěno na 10 minut, proto se ujistěte, že jste během těchto 10 minut zaregistrovali termostatickou hlavici ve svém boxu TaHoma. 
 

 

Pokud výše uvedený postup stále nevede ke spárování ventilu, resetujte termostatický ventil současným stisknutím tlačítek "-" a "+" na 12 sekund a uvolněte je, jakmile se zobrazí ikona resetování, a poté zkuste postup párování znovu.

 

 

 

Pokud máte stále problémy, obraťte se na technickou podporu Somfy.