title

We act for a better way
přispíváme k budování
lepší budoucnosti

Každý z nás vnímá změny, se kterými se každý den potýkáme - ať už se jedná o klimatické, environmentální nebo sociální a snaží se udělat svět lepším.
Proto jsme si stanovili závazek „we act for a better way“, který se opírá o tři základní pilíře – planetu, lidi a prosperitu. Díky tomu můžeme i my přispět k budování lepší společnosti.

Společně vyhrajeme

V Somfy podnikáme každý den kroky, abychom společně splnili výzvu udržitelného rozvoje. Naše týmy postupují krok za krokem s úsilím a odhodláním. S těmito vlastnostmi můžeme přijmout nejnáročnější výzvy jako velcí šampioni, kteří jsou naší inspirací.

Stejně jako Martin Fourcade (pětinásobný olympijský vítěz v biatlonu) se naše týmy krok za krokem pohybují kupředu a nikdy neztrácejí svůj cíl z dohledu.

PLANETA

LEPŠÍ ZPŮSOB PÉČE

Snižujeme náš dopad na životní prostředí, abychom se lépe starali o naši planetu a čelili klimatické situaci.

Naše řešení jsou přístupná všem, zlepšují energetickou náročnost budov a přispívají k lepšímu životu jejich obyvatel.

LIDÉ

LEPŠÍ ZPŮSOB ŽIVOTA​

Snažíme se našim zaměstnancům nabídnout naplňující pracovní prostředí, které je spravedlivé a inkluzivní.

Chceme se také postarat o jejich dlouhodobou zaměstnatelnost rozvíjením jejich dovedností.

PROSPERITA

LEPŠÍ ZPŮSOB RŮSTU

Věříme, že vytváření hodnot začíná sjednocením všech. Společně s našimi partnery vytváříme naše osvědčené postupy a dbáme na to, aby byly uctivé a etické.

To nás nutí každý den využívat zručnost a budovat důvěru, která je nezbytná pro naši budoucí prosperitu.
<strong>Náš závazek:</strong> 100% ekologicky navržených výrobků do roku 2030

Náš závazek: 100% ekologicky navržených výrobků do roku 2030

Udržitelnější budoucnost je pro nás důležitá, proto naše výrobky neustále inovujeme.

Act for Green® je dobrovolná iniciativa společnosti Somfy, jejímž cílem je snížit dopad výrobků na životní prostředí po celou dobu jejich životního cyklu: od těžby surovin až po konec životnosti.

Act for Green® je jistota kvality produktů, které respektují požadavky na ekodesign.

Act for Green – jak to funguje?

Spotřeba elektrické energie
Spotřeba pohonů v úsporném režimu byla snížena na méně než 0,5 Wattu.
Spotřeba elektrické energie
Zdroje při výrobě
Některé starší technologie s elektronickými komponenty, u nichž byly zjištěny vážné negativními dopady, jsou v dálkových ovladačích zakázané.
Zdroje při výrobě
Větší odolnost a životnost produktů
Díky inovacím jsme byly schopni prodloužit životnost našich produktů.
Větší odolnost a životnost produktů
Obalové materiály
Pro balení produktů používáme recyklované a recyklovatelné materiály.
Obalové materiály
Minimální použití chemických látek
Shoda se směrnicí RoHs a nařízením REACH je testována externí laboratoří.
Minimální použití chemických látek
Environmentální prohlášení
Naše produkty nesou environmentální prohlášení PEPecopassport®, které je externě ověřeno společností Bureau Veritas.
Environmentální prohlášení
Naše řešení pomáhájí snížit emise skleníkových plynů v budovách

Naše řešení pomáhájí snížit emise skleníkových plynů v budovách

Uvědomujeme si závažnost tohoto klimatického problému (toto odvětví je jedním z největších producentů emisí CO2), proto vyvíjíme řešení pro optimalizaci energetické náročnosti budov.

Díky chytrému slunečnímu stínění a ovládání rolet můžeme snížit potřebu vytápění v zimě a používání klimatizace v létě. Abychom náš přístup osvědčili, spojili jsme se se společností Carbone 4 a společně jsme vyvinuli model pro výpočet emisí, kterým se tak při používání motorizace stínění a automatizaci vyhneme.

Ve Francii to odpovídá 120 kT CO2 v roce 2019, neboli spotřebě uhlíku 10 000 Francouzů za jeden rok. Naše řešení inteligentního stínění zabraňuje třikrát více CO2 než vyprodukuje.

​* Carbone 4 je poradenská společnost specializující se na nízkouhlíkovou strategii a přizpůsobení se změně klimatu.